Sức mạnh của hệ thống niềm tin của chúng ta - Planeta tolerante

Sức mạnh của hệ thống niềm tin của chúng ta

Precio regular
$ 240.99
Precio de venta
$ 240.99
Precio regular
Agotado
Precio unitario
para 
IVA incluido Envíos -

Hệ thống niềm tin của chúng ta là một sức mạnh vô hình đằng sau hành vi của chúng ta. Những gì chúng ta tin tưởng sẽ thúc đẩy những gì chúng ta lam và những gì chúng ta làm quyết định những gì chúng ta đạt được. Hệ thống niềm tin của chúng ta là một trong những lực lượng mạnh nhất ảnh hưởng đến mọi quyết định mà chúng ta đưa ra. Khi một niềm tin mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng phục hồi của chúng ta.

Niềm tin của chúng ta trở thành hiện thực của chúng ta, Việc tạo ra các hệ thống niềm tin có lẽ bắt đầu từ chính con người. Khả năng suy nghĩ trừu tượng và giao tiếp của con người về những thứ bên ngoài "ở đây và bây giờ" có thể đã dẫn đến việc tạo ra những điều ẩnđầy bí n.

Khóa học này bao gồm các lĩnh vực khác nhau mà hệ thống niềm tin của chúng ta có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta ta có Khóa HọC Này Sẽ Giúp BạN HIểU CÁCH KIểM TRA Cơ BắP Và Sẽ Cung CấP CO BạN DANH SÁCH NHữNG NIềM TIN CO THể HạN CHế KHả NăNG TIếP CậN ểể PHUT TRIểN LốI SốNG CủA BạN!

Planeta tolerante dành riêng để hỗ trợ hài hòa cho phụ nữ da màu về giáo dục chính trị và tài chính.

Với sự bảo vệ của hòa bình và sự peldaño động của thiên nhiên, Tolerant Planet LTD đã tập hợp các nhà văn, doanh nhân và nhà nghiên cứu chuyên môn hchn cu chuyên môn đượhchcn tạo ra một làn sóng khoan dung bền vững trong chính họ và lẫn nhau.

Yêu hành tinh của chúng ta, Yêu con người của chúng ta.